Plans de jubilació dinàmics

Adapta el teu pla d’estalvi-previsió a la teva edat i necessitats financeres futures

Tria entre cinc plans de jubilació amb objectius d’inversió diferents

 • Rendibilitat variable

  No hi ha garantia de capital ni de rendiments i la rendibilitat està subjecta a l’evolució dels mercats financers.

 • Personalitzat segons les teves necessitats i horitzó temporal

  Tria el pla més adequat segons la teva edat i necessitats financeres per a la teva jubilació.

 • Flexible i adaptable

  Pots realitzar aportacions periòdiques lineals o creixents amb diferents periodicitats, o realitzar aportacions extraordinàries.

Sol·licita-la

Característiques

 • Pla sistemàtic d’estalvi-previsió on les aportacions s’inverteixen en participacions d’un fons d’inversió a triar entre cinc opcions:
 • Per a persones físiques residents entre 18 i 64 anys, ambdós inclosos.
 • Possibilitat de modificar tant la quantitat de l’aportació com la seva periodicitat. Import mínim de l’aportació periòdica: 30 euros.
 • Elecció de la periodicitat de les aportacions: mensuals, trimestrals, semestrals o anuals.
 • Flexibilitat per realitzar aportacions extraordinàries quan vulguis. Mínim 100 euros.
 • Sense comissions sobre aportacions periòdiques o extraordinàries.
 • Disponibilitat de l’estalvi acumulat quan ho necessitis (a partir dels 18 mesos).
 • Es poden realitzar rescats parcials amb un mínim de 200 euros amb un import màxim del 80% del saldo acumulat.
 • El rescat té una penalització decreixent de forma lineal en funció del temps transcorregut a partir d’un 2% fins a un 0% en els primers 5 anys del pla.
 • Al venciment del pla, es rep l’estalvi acumulat segons el valor de mercat del fons d’inversió perfilat contractat.
 • El capital acumulat al venciment es pot cobrar d’una vegada o en diverses modalitats de renda periòdica.
 • No incorpora assegurances addicionals.

També t’oferim…

Andorestudis

Comença a pensar en el futur dels teus fills

 • Flexibilitat i adaptabilitat
 • Disponibilitat
 • Garanties de defunció i invalidesa

Pla de jubilació garantit

Gaudeix d'ingressos extraordinaris per a la teva jubilació

 • Rendiment garantit
 • Flexibilitat i adaptabilitat
 • Garanties de defunció i invalidesa

Plans de pensions dinàmics

Comença a planificar la teva jubilació per a que res canviï

 • Estalvi fiscal
 • Personalitzat segons les teves necessitats i horitzó temporal
 • Flexible i adaptable